top of page

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Podjetje ZenLab d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt:

Projekt digitalne transformacije podjetja
ZenLab in uvedba novega poslovnega modela.

V podjetju ZenLab se zavedamo, da je digitalna transformacija ključen korak pri prehodu organizacije iz obstoječega stanja v digitalno prihodnost. Gre torej za uvajanje sprememb v razmišljanju vodstva, novih  pristopih za spodbujanje inovacij in novih poslovnih modelov, ki vključujejo digitalizacijo sredstev in večjo uporabo tehnologije za izboljšanje izkušnje zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, partnerjev in ostalih zainteresiranih
deležnikov.

V okviru digitalne preobrazbe bo izvedenih več ukrepov na naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest, digitalna kultura, kibernetska varnost in industrija 4.0.

Cilji projekta so izvedba digitalne preobrazbe ter s tem izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja na trgu ter povečanje dodane vrednosti.

eu-skladi (2).jpg
bottom of page